ΩΝ

Tag: ΩΝ

ΩΝ (OMEGA NI) - Ανεγνων, Εγνων, Κατεγνων (Anegnon, Egnon, Kategnon)

ΩΝ (OMEGA NI) – Ανεγνων, Εγνων, Κατεγνων (Anegnon, Egnon, Kategnon)

Il tentativo di far andare d'accordo autori classici, black metal e metalcore, per combattere le religioni e difendere la scienza ...